Zapisy i informacje pod numerem tel. 515 839 555

Opieka od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 18.00  

Opłaty dodatkowe:

- opłata za wyżywienie wynosi 14,00 PLN dziennie, jest płatna na koniec miesiąca i zależy od obecności dziecka, 
- ubezpieczenie (płatne jednorazowo we wrześniu za cały rok szkolny)
- wyjazdy poza przedszkole: do teatru, muzeum, zoo  itp.,
- podręczniki (płatne jednorazowo we wrześniu za cały rok szkolny)
- spóźnienia, czyli odbiór dziecka po godzinie 18:00, są dodatkowo płatne.

Opłaty wakacyjne
Jeśli dziecko nie korzysta z opieki placówki w miesiącach lipiec – sierpień, opłata za przedszkole wynosi 50% czesnego za każdy z tych miesięcy.

OFERUJEMY ZNIŻKI DLA RODZŃSTWA:
Za każde kolejne dziecko płacimy o 100,00 PLN mniej. W przypadku zapisania drugiego i kolejnych dzieci do Przedszkola Rodzice są zwolnieni z uiszczania opłaty wpisowego.

Nasz nr konta:

ULIK CHIMCZUKA Sp.z o.o.
40 1090 2590 0000 0001 3124 9007
Bank Zachodni WBK S. A.

•  Dzieci do naszych przedszkoli przyjmowane są według zasady kolejności zgłoszeń.
•  Pierwszeństwo mają dzieci, których starsze rodzeństwo uczęszczało do Przedszkola „ULIK”.
•  Przyjmowanie dzieci w trakcie trwania roku szkolnego jest możliwe tylko w przypadku  istnienia wolnych miejsc.


W związku z dużym zainteresowaniem naszym przedszkolem prosimy wizyty umawiać telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną.

Przedszkole zawiera umowy cywilno-prawne z rodzicami na czas nieokreślony (Rodziców i Placówkę  obowiązuje  miesięczny termin wypowiedzenia ). Poniżej dostępny wzór umowy i karty zgłoszeniowej.

Pobierz:

Umowa Ulik Wzor.pdf
karta zgłoszeniowa dziecka ULIK.pdf

Zapisy i informacje pod numerem tel. 515 839 555


ULIK CHIMCZUKA Sp.z o.o. Aleja Bohaterów Września 18, lok.2, 02-389, Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone Przedszkole Niepubliczne "Ulik" © 2018