Opieka od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 18.00.    


Wpisowe do przedszkola wynosi 499,00 PLN. Jest to opłata bezzwrotna pobierana jednorazowo w dniu podpisania umowy.

 

Czesne za miesiąc wynosi 1100,00 PLN

Opłacane jest z góry gotówką lub przelewem na konto przedszkola do piątego dnia każdego miesiąca. 

W związku ze stałym podnoszeniem kwalifikacji naszych nauczycieli oraz rozszeżeniem naszej oferty edukacyjnej, 

od 1 września 2019r. obowjązuje czesne 1300,00 PLN (dotyczy umów podpisanych później 31 sierpnia 2019 r.) 

od 1 stycznia 2020r.  obowjązuje czesne 1500,00 PLN (dotyczy umów podpisanych później 31 grudnia 2019 r.)

OFERUJEMY ZNIŻKI DLA RODZŃSTWA:
Za każde kolejne dziecko płacimy o 100,00 PLN mniej. W przypadku zapisania drugiego i kolejnych dzieci do Przedszkola Rodzice są zwolnieni z uiszczania opłaty wpisowego.

 

Opłaty dodatkowe:

- opłata za wyżywienie wynosi 14,00 PLN dziennie, jest płatne na koniec miesiąca i zależy od obecności dziecka;
- ubezpieczenie (płatne jednorazowo we wrześniu za cały rok szkolny)
- wyjazdy poza przedszkole: do teatru, muzeum, zoo itp
- podręczniki (płatne jednorazowo we wrześniu za cały rok szkolny)
- spóżnienia, czyli odbiór dziecka po godzinie 18:00, jest dodatkowo płatny

Opłaty wakacyjne
Jeśli dziecko nie korzysta z opieki placówki w miesiącach lipiec – sierpień, opłata za przedszkole wynosi 50% czesnego za każdy z tych miesięcy.

Nasz nr konta:

ULIK CHIMCZUKA Sp.z o.o.
40 1090 2590 0000 0001 3124 9007
Bank Zachodni WBK S. A.


•  Dzieci do naszych przedszkoli przyjmowane są według zasady kolejności zgłoszeń
•  Pierwszeństwo mają dzieci, których starsze rodzeństwo uczęszczało do Przedszkola „ULIK”
•  Przyjmowanie dzieci w trakcie trwania roku szkolnego jest możliwe tylko w przypadku wolnych miejsc


W związku z dużym zainteresowaniem naszym przedszkolem prosimy wizyty umawiać telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną.

Przedszkole zawiera umowy cywilno-prawne z rodzicami na czas nieokreślony (Rodziców i Placówkę obowiązuje miesięczne wypowiedzenie). Poniżej dostępny wzór umowy i karty zgłoszeniowej.

Pobierz:

Umowa Ulik Wzor.pdf
karta zgłoszeniowa dziecka ULIK.pdf

Zapisy i informacje pod numerem tel. 515 839 555


ULIK CHIMCZUKA Sp.z o.o. Aleja Bohaterów Września 18, lok.2, 02-389, Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone Przedszkole Niepubliczne "Ulik" © 2018