Kontakt:  

ulikprzedszkole@gmail.com


Ulik "Wola"

ul. Stanisława Worcella 3, lok.U1

01-250, Warszawa
+48 518 379 555


Ulik "Ochota"

Aleja Bohaterów Września 18, lok.2

02-389, Warszawa
+48 451 036 981


Ulik "Wisła"
ul. Panieńska 9 lok.4
03-704, Warszawa
+48 516 823 447

Oświadczam, że zapoznałam/em się z zasadami rekrutacji i polityką informacyjną.
Zasady rekrutacji dziecka do przedszkola „Ulik” oraz obowiązek informacyjny dotyczący danych osobowych rodzica
Witryna umożliwia zapisanie Pani/Pana Dziecka na listę dzieci aplikujących o miejsce w Przedszkolu „Ulik” („Przedszkole”), poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego („Formularz”) znajdującego się na Witrynie. Zapisanie Dziecka wymaga podania Pani/Pana danych osobowych tj.: imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz telefonu poprzez Formularz. Wypełnienie Formularza nie oznacza zawarcia umowy o świadczenie usługi w zakresie wychowania przedszkolnego Pani/Pana Dziecka. Po wypełnieniu Formularza skontaktujemy się z Panią/Panem niezwłocznie na podany przez Panią/Pana numer telefonu, w celu odpowiedzi na interesujące Panią/Pana pytania dotyczące naszej oferty. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ULIK CHIMCZUKA Sp. z o.o., Al. Bohaterów Września 18, lok.2, Warszawa, e- mail: ulikprzedszkole@gmail.com. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu nawiązania z Panią/Panem kontaktu zmierzającego do zawarcia z Panią/Panem umowy o świadczenie usługi w zakresie wychowania przedszkolnego Pani/Pana Dziecka. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art.6 ust.1 lit.b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych („RODO”), tj. podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. W razie nie dojścia do skutku umowy o świadczenie usługi w zakresie wychowania przedszkolnego, Pani/Pana dane osobowe zostaną usunięte niezwłocznie. W razie zawarcia umowy o świadczenie usługi w zakresie wychowania przedszkolnego, spełnimy wobec Pani/Pana obowiązek informacyjny wynikający z RODO wraz z zawarciem tej umowy. Ma Pani/Pan prawo żądania: dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia danych oraz ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania na adres: ulikprzedszkole@gmail.com, przeniesienia danych osobowych do innego administratora danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, narusza przepisy prawa. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest konieczne dla podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy o świadczenie usługi w zakresie wychowania przedszkolnego Pani/Pana Dziecka, a konsekwencją niepodania ww. danych osobowych jest niemożność podjęcia tych działań wobec Pani/Pana przez Administratora.  Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.


ULIK CHIMCZUKA Sp.z o.o. Aleja Bohaterów Września 18, lok.2, 02-389, Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone Przedszkole Niepubliczne "Ulik" © 2018